Voorjaarsnota

Afgelopen vrijdag is de Voorjaarsnota met daarin de belastingplannen voor 2023 en verder naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierbij de highlights uit de 181-pagina’s tellende nota!

Het is nog even afwachten wat het daadwerkelijk gaat worden. Zo wordt de definitieve ontwerpbegroting voor 2023 op Prinsjesdag gepresenteerd en zal de besluitvorming pas in het najaar plaatsvinden. Wij houden je op de hoogte! Bel gerust voor vragen. 

 • De tariefschijf van 15% in de vennootschapsbelasting wordt per 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor betalen bedrijven eerder het hoge tarief van 25,8%.
 • Het algemeen tarief voor de overdrachtsbelasting gaat per 2023 naar 10,1%. In eerste instantie zou dat 9% worden. Nu is 8% het algemeen tarief voor de aankoop van onroerend goed. Een uitzondering geldt voor de aankoop van een woning door een natuurlijk persoon die daar zelf voor langere tijd gaat wonen (hoofdverblijf). Daarvoor blijft het tarief van 2% gelden, dan wel 0% indien de startersvrijstelling kan worden toegepast. Beleggen in vastgoed wordt daarmee weer duurder.
 • Voor box-2 worden per 2024 twee schijven geïntroduceerd: een basistarief van 26% voor de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon en een tarief van 29,5% voor het meerdere. In box 2 worden inkomsten uit aanmerkelijk belang belast zoals dividenden en verkoopopbrengsten. Van een aanmerkelijk belang is kort gezegd sprake als je minimaal 5% van de aandelen in een vennootschap bezit. Het tarief voor 2022 bedraagt 26,9%. Reden om naar je dividendbeleid te kijken.
 • De doelmatigheidsmarge voor de gebruikelijkloonregeling gaat van 25% naar 15%. Hierdoor gaan dga’s mogelijk meer belasting in box 1 betalen. De doelmatigheidsmarge heeft tot gevolg dat het loon voor de dga 25% lager gesteld mag worden dan het bedrag dat normaal een zakelijk loon zou vormen. Je kijkt daarvoor naar de meest vergelijkbare dienstbetrekking waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt. Per 2023 wordt deze marge verlaagd naar 15%.
 • De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt met een jaar versneld. Naar verwachting wordt in 2023 de onbelaste vergoeding verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer (jazeker, maar liefst 2 cent erbij). Vervolgens gaat het in 2024 mogelijk naar € 0,23 per kilometer.
 • De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt in 2023 verlaagd van € 106.671 euro naar € 27.231. Eerder werd al gesproken over de wens om de vrijstelling geheel af te schaffen per 2024.
 • Voor de afbouw van de algemene heffingskorting gaat naast het inkomen in box 1 (inkomen uit werk en woning) ook het verzamelinkomen meetellen van box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). De maatregel gaat in per 2025.
 • De voorgenomen verhoging van het heffingsvrij vermogen in box 3 van € 50.000 per persoon naar € 80.000 per persoon gaat niet door. Daarmee wordt een deel van de extra lasten gedekt voor de compensatie van de bezwaarmakers tegen box 3. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad in het zogenoemde Kerst-arrest.
 • De 30%-regeling per 2024 wordt beperkt tot Balkenende-norm. Deze bedraagt momenteel € 216.000, waarbij zal worden voorzien in een overgangsregeling gedurende 3 jaren.
 • De voorgenomen verhoging van de ouderenkorting met € 376 gaat niet door.
 • De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt afgeschaft. Met ingang van 1 januari 2023 kan binnen de IB-onderneming niet meer fiscaal gefaciliteerd worden gereserveerd voor de oudedagsvoorziening. 

Bron: Rijksoverheid

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten