BELASTINGPLAN 2024

Onder het motto “begroten voor een brede welvaart” komt de rekening (opnieuw) bij de ondernemer terecht. Hieronder vind je een beknopt overzicht met praktische tips en de hoofdlijnen van de nieuwe belastingplannen. Conclusies Inkomstenbelasting NB: het bovenstaande was onderdeel van het Belastingplan 2023 en zal (vooralsnog) ongewijzigd worden ingevoerd. Vennootschapsbelasting Loonheffingen Bedrijfsopvolging Overige Vragen? We […]

Voorjaarsnota

Afgelopen vrijdag is de Voorjaarsnota met daarin de belastingplannen voor 2023 en verder naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierbij de highlights uit de 181-pagina’s tellende nota!